Automatický spúšťací rám

Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo do hrobky, pohrebná služba GLÓRIA s.r.o. ako prvá pohrebná služba v Prešove a prešovskom regióne ponúkla- -zaviedla do praxe a využíva nový, moderný a dôstojný spôsob pochovávania. Je to automatický spúšťací rám , ktorý slúži na automatické, elegantné a tiché spustenie truhly so zosnulým do hrobu.

Nový spôsob pochovávania je vhodný hlavne pri nových hrobových miestach.
Týmto novým spôsobom pochovávania zabezpečujeme pozostalým dôstojné a kontrolované automatické spustenie truhly do hrobu.

[Not a valid template]