Ako postupovať… ?

Dôležité !

- občiansky preukaz zosnulého
- občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu
- podpísať splnomocnenie pre pohrebnú službu pre jej ďalšie vybavovanie
- oblečenie pre zosnulého
 

 

Ak úmrtie nastalo DOMA

▫ Kontaktovať lekársku pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie. Lekár vykoná obhliadku mŕtveho tela, zároveň vyplní Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. V týchto listoch vyplní aj informáciu o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie v zákonnej lehote)

Ak je obhliadajúcim lekárom nariadená pitva, vtedy obhliadajúci lekár telefonicky vyzve zmluvnú pohrebnú službu, ktorá prevezie zosnulého na patológiu za účelom vykonania pitvy.
Všetky úkony vrátane prevozu hradí pohrebnej službe UDZS. Vy neplatíte nič.

Pozor!

Nepodpisujte vopred žiadne splnomocnenia, pretože tieto nie sú potrebné k prevozu na pitvu.
Nie ste povinní si automaticky zabezpečovať pohreb prostredníctvom tej pohrebnej služby, ktorá vykonala prevoz na pitvu.

Nenechajte sa nikým ovplyvniť ani oklamať, pretože nikto za Vás nemôže rozhodnúť, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby len VY.
Je to len a len na Vašom slobodnom rozhodnutí.

Po oslovení našej pohrebnej služby GLÓRIA s.r.o. Sabinov NON STOP SLUŽBA 0915 04 04 02 telo zosnulého prevezieme z domu, z nemocnice - patológie do nášho súkromného chladiaceho zariadenia v Sabinove, kde bude zosnulý dôstojne uložený až do doby pohrebu.

 

Ak úmrtie nastalo v NEMOCNICI

Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne informácie o úmrti a mieste kde bol zosnulý prevezený.

Po uplynutí dvoch hodín od úmrtia je zosnulý z oddelenia prevezený zdravotníckym personálom na patológiu, kde je uložený až do prevzatia pohrebnou službou, ktorú ste si sami vybrali.

 Po oslovení našej pohrebnej služby GLÓRIA s.r.o. Sabinov NON STOP SLUŽBA 0915 04 04 02 telo zosnulého prevezieme z nemocnice - patológie do nášho súkromného chladiaceho zariadenia v Sabinove, kde bude zosnulý dôstojne uložený až do doby pohrebu.

 

Ak úmrtie nastalo v zariadení pre seniorov

Personál zariadenia pre seniorov Vás bude kontaktovať a informovať o úmrti Vášho blízkeho a poskytnú Vám všetky potrebné informácie (postup zhodný ako pri úmrti v nemocnici)

 

Ak úmrtie nastalo ZA NEZVYČAJNÝCH OKOLNOSTÍ

▫ kontaktovať lekársku pohotovosť a políciu (tel. číslo 112, prípadne 155 alebo 158) a oznámiť úmrtie
▫ tieto orgány určia ďalší postup na základe vyhodnotenia situácie
▫ obhliadajúci lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
▫ Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ohľadom dohodnutia prevozu zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenie a vybavenia pohrebných náležitosti.


● Naša spoločnosť sa nachádza na ul. Hollého 25 Sabinov  pri hlavnom cintoríne, kde dohodneme ostatné náležitosti týkajúce sa poslednej rozlúčky a to vybavenie matričných dokladov,obliekanie a úprava zosnulého, dátum, hodina pohrebu, výber truhly, kvetinové dary, hrobové miesto,vykopanie hrobu a ďalšie.


● Ponúkame Vám však aj možnosť využiť vybavenie pohrebu u Vás doma – v domácom prostredí, kde Vás navštívi náš odborný referent a dohodne s Vami všetky náležitosti týkajúce sa poslednej rozlúčky.
Stačí zavolať na NON STOP linku 0915 04 04 02

 

Ak úmrtie nastalo v ZAHRANIČÍ

Pohrebná služba Glória zabezpečuje prepravu zosnulých ako na Slovensku tak aj v zahraničí. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá. V prípade medzikontinentálnych prevozov využívame renomované letecké spoločnosti. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a ďalších náležitosti. Bližšie informácie
- tel. číslo pre zahraničné prevozy : NON STOP +421 908 461 222

 

 

PRAKTICKÉ RADY PRI VÝBERE POHREBNEJ SLUŽBY


Pohrebnú službu pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým si vyberte sami podľa vlastného uváženia.


▫ Nereagujte na rôzne telefonické výzvy - ponuky a pokyny pohrebnej služby.
▫ Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby len VY.

Pokiaľ sa rozhodnete pre našu pohrebnú službu budeme Vás inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe Vašej objednávky zaobstaráme všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa Vášho želania.