Pohrebné vozidlá

Pri našej každodennej práci využívame špeciálne pohrebné vozidlá, ktoré sú vybavené chladiacim zariadením a zodpovedajú všetkým požiadavkám vyplývajúcim zo zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z
Pohrebné vozidlá sú upravené tak, aby prevoz zosnulého prebehol dôstojne a na požadovanej úrovni.