Chladiace zariadenie

Ako prvá a jediná súkromná pohrebná služba v Prešove máme vybudované súkromné chladiace zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých v Prešove a tiež aj v Sabinove. Naša pohrebná služba má k dispozícii kompletné technické vybavenie ako v Prešove tak aj v Sabinove a neprevážame zosnulých z okresu do okresu, tak ako to robia iní, len preto, že nemajú k dispozícii chladiace zariadenie v príslušnej prevádzke.
Taktiež máme na obidvoch prevádzkach aj mraziace zariadenie, ktoré využívame hlavne vtedy, ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov.
Preto sa zaujímajte a presvedčte sa , kde je Váš zosnulý dočasne uložený - do doby pohrebu.
Všetky budovy máme chránené kamerovým systémom a chladiace a mraziace zariadenie je chránené pri prípadnom výpadku elektrickej energie signalizáciou GSM – správou hovorenou cez mobilné telefóny. Je absolútne vylúčené zlyhanie tohto chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

[Not a valid template]