Vybavenie úmrtných dokladov od lekára

PREVZATIE LISTOV O PREHLIADKE MŔTVEHO OD LEKÁRA
z patológie, nemocnice,alebo od obhliadajucého lekára a následne vybavenie úmrtných dokladov od lekára ( úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho, ktorý bude potvrdený matričným úradom a žiadosť o príspevok na pohreb )

Na základe Vami podpísaného splnomocnenia Vám vybavíme kompletnú úmrtnú dokumentáciu, ktorá je potrebná k pohrebu t.j. List o prehliadke mŕtveho potvrdený matričným úradom – bez tohto dokladu nemôže byť obrad vykonaný, ďalej úmrtný list a pre obstarávateľa pohrebu žiadosť o príspevok na pohreb. Úmrtné doklady sa vybavujú v mieste úmrtia.

 

[Not a valid template]