Prevozy zosnulých

Prevozy zosnulých vykonávame zo všetkých miest, kde úmrtie nastalo v rámci Slovenska aj zahraničia.

Pri našej každodennej práci využívame pohrebné vozidlá vybavené chladiacim zariadením a všetkými požiadavkami vyplývajúce zo zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z, Pohrebné vozidlá sú upravené tak, aby prevoz zosnulého prebehol dôstojne a na požadovanej úrovni.
Vykonávame zvozy z bytov, domov, nemocníc a zo zariadenia pre seniorov.
Sme k dispozícii nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni NON STOP SLUŽBA 0915 04 04 02
 

Zahraničné prevozy

Pohrebná služba Glória zabezpečuje prepravu zosnulých ako na Slovensku tak aj v zahraničí. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá. V prípade medzikontinentálnych prevozov využívame renomované letecké spoločnosti. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a ďalších náležitostí.

Zrealizovali sme zahraničné prevozy zosnulých z týchto krajín :
U.S.A., Veľká Británia a Írsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Srbsko, Taliansko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Chorvátsko, Grécko, Macedónsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, Tunis, Egypt, Fínsko, Maďarsko, Albánsko, Turecko, Austrália, Thajsko, Island.

Informácie ohľadom zahraničných prevozov zosnulých môžete získať na telefónnom čísle: 0421 908 461 222.

[Not a valid template]