Foto, alebo videoprezentácia

Ponúkame Vám:

▫ záznam rozlúčky či už vo forme fotografií, alebo formou videozáznamu
▫ zobrazenie fotografie Vášho zosnulého na LCD monitore
▫ prehratie foto-prezentácie zo života Vášho zosnulého