Výkop hrobu otvorenie a uzatvorenie panelovej hrobky

Pri objednávaní kompletných pohrebných služieb je pre nás samozrejmosťou, že na pohrebiskách  vykonávame výkopy a zásypy hrobov. Taktiež otvárame a následne po pohrebe uzatvárame panelovú hrobku s vykonaním betónovej zálievky.
Odkrývame a zakrývame žulové a kameninové krycie dosky z rámu hrobového miesta, kde má byť pochovanie. Následne po uzatvorení a úprave hrobového miesta naši pracovníci uložia všetky kvetinové dary na hrob.