Ďalšie služby podľa Vašich potrieb a požiadaviek

Pri vybavovaní objednávky na vykonanie pohrebných služieb prosíme oboznámte nás o Vašich ďalších požiadavkách.