Chladiace zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých

Ako prvá a jediná súkromná pohrebná služba v Prešove máme vybudované súkromné chladiace zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých v Prešove a tiež aj v Sabinove.
Naša pohrebná služba má k dispozícii kompletné technické vybavenie ako v Prešove tak aj v Sabinove a neprevážame zosnulých z okresu do okresu, tak ako to robia iní, len preto, že nemajú k dispozícii chladiace zariadenie v príslušnej prevádzke.
Preto sa zaujímajte a presvedčte sa , kde je Váš zosnulý dočasne uložený - do doby pohrebu.
Chladiace a mraziace zariadenie je chránené pri prípadnom výpadku elektrickej energie signalizáciou GSM – správou hovorenou cez mobilné telefóny. Je absolútne vylúčené zlýhanie tohto chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

[Not a valid template]